0

Thẻ thành viên Nhà hàng Thuận Kiều

QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG CÓ THẺ THÀNH VIÊN

  1. Nhận Tiền thưởng trong tài khoản dùng thanh toán

Từ 1/8-30/8/2017 tặng 5% số tiền thanh toán vào tài khoản Tiền thưởng

  1. Tích lũy Điểm nhận quà và nâng hạng thẻ Thành viên

Mỗi 10.000 đ thanh toán sẽ nhận 1 điểm

Tích lũy 500 điểm đầu tiên nhận Voucher thanh toán 500.000 đ (đăng ký trong tháng 7-8-9/2017)

Tích lũy 1000 điểm nâng hạng thành Thẻ Gia đình nhận quà sinh nhật, giảm giá trực tiếp 5% trên HĐ thức ăn và nhiều ưu đãi khác

Thẻ VIP: giảm 10% trên HĐ thức ăn, nhận Voucher sinh nhật giảm 20% và nhiều ưu đãi khác

Thẻ VVIP: giảm 15% trên HĐ thức ăn, nhận Voucher sinh nhật giảm 50% và nhiều ưu đãi khác

  1. Nạp tiền mặt nhận ưu đãi

Từ 1/8/2017-30/8/2017: nạp 10 triệu đồng tiền mặt tặng 2 triệu đồng Tiền thưởng (Thẻ VIP)

Chi tiết nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn tại http://nhahangthuankieu.com/thethanhvien

Đăng ký trực tuyến tại: https://www.nhahangthuankieu.com/account/register

Đăng ký qua email support@nhahangthuankieu.com

Đăng ký qua điện thoai nhắn tin đến số: 0888 666 486