0

Chúc mừng sinh nhật: giảm 50% trên tổng hóa đơn thức ăn

CHƯƠNG TRÌNH CHÚC MỪNG SINH NHẬT

NHẬN VOUCHER TỪ NGÀY 01/04/2017 ĐẾN HẾT NGÀY 30/04/2017

Giảm 50% hóa đơn thức ăn 1 bàn 12 người

 • Đối tượng áp dụng:
 • Khách hàng đã đăng ký thành viên và có ít nhất 1 lần thanh toán tại nhà hàng (xem chi tiết tại phần Đăng ký thành viên)
 • Khách hàng là chủ tiệc (người đặt và thanh toán) hóa đơn cho ngày sinh nhật của mình
 • Bàn tiệc được áp dụng:
 • Cho bàn ăn tại nhà hàng không quá 12 người lớn (gọi là bàn chủ tiệc)
 • Nếu số lượng bàn tiệc từ 2 bàn, khách hàng (chủ tiệc) có thể chọn bàn 12 người bất kỳ để nhận chính sách trên
 • Nếu số lượng bàn tiệc từ 2 bàn, khách hàng không chỉ định bàn bàn chủ tiệc, nhà hàng sẽ chọn ngẫu nhiên để nhận chính sách trên
 • Nếu số lượng bàn ăn là 1 và trên 12 người, quản lý nhà hàng sẽ yêu cầu tách bàn để đảm bảo bàn chủ tiệc không quá 12 người lớn nếu khách hàng muốn nhận chương trình trên
 • Thời gian:
 • Khách hàng sẽ nhận Voucher Chúc mừng sinh nhật từ ngày 01/04 đến hết ngày 30/04 (ngay sau khi đăng ký tham gia chương trình)
 • Mỗi khách hàng được sử dụng chương trình trên 1 lần trong năm
 • Đối với khách hàng có ngày sinh trong tháng 4,5,6,7,8,9,10,11 hoặc 12 được áp dụng chương trình trên vào bất kỳ ngày nào trong tháng có ngày sinh nhật
 • Đối với khách hàng có ngày sinh trong tháng 1,2 hoặc 3, áp dụng chương trình trên vào bất kỳ ngày nào miễn trước ngày 31/12/2017 hoặc có thể sử dụng vào tháng có sinh nhật trước ngày 31/3/2018
 1. Đăng ký thành viên:
  1. Trực tiếp tại nhà hàng theo mẫu đăng ký thành viên
  2. Qua trang web tại địa chỉ https://www.nhahangthuankieu.com/account/login
  3. Qua facebook tại fanpage: https://www.facebook.com/nhahangthuankieu

Điều kiện áp dụng chung:

 • Mỗi chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khác như thẻ Vip, chương trình Tri ân hàng ngày, Quà tặng tiệc cưới, tặng bia, nước ngọt …..

Liên hệ: Nhà hàng Thuận Kiều 順橋大酒

Hội nghị-Tiệc cưới-Họp mặt-Điểm tâm-Alacarte