0

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI

NHẬN VOUCHER TỪ NGÀY 15/04/2017 ĐẾN HẾT NGÀY 15/07/2017

Giảm 50% tổng hóa đơn thức ăn 1 bàn 12 người

 • Đối tượng áp dụng:
 • Khách hàng đã đăng ký thành viên và có ít nhất 1 lần thanh toán tại nhà hàng (xem chi tiết tại phần Đăng ký thành viên)
 • Khách hàng là chủ tiệc (người đặt và thanh toán) hóa đơn cho ngày Kỷ niệm ngày cưới của mình
 • Bàn tiệc được áp dụng:
 • Cho bàn ăn tại nhà hàng không quá 12 người lớn (gọi là bàn chủ tiệc)
 • Nếu số lượng bàn tiệc từ 2 bàn, khách hàng (chủ tiệc) có thể chọn bàn 12 người bất kỳ để nhận chính sách trên
 • Nếu số lượng bàn tiệc từ 2 bàn, khách hàng không chỉ định bàn bàn chủ tiệc, nhà hàng sẽ chọn ngẫu nhiên để nhận chính sách trên
 • Nếu số lượng bàn ăn là 1 và trên 12 người, quản lý nhà hàng sẽ yêu cầu tách bàn để đảm bảo bàn chủ tiệc không quá 12 người lớn nếu khách hàng muốn nhận chương trình trên
 • Thời gian:
 • Khách hàng sẽ nhận Voucher Quà tặng Kỷ niệm ngày cưới từ ngày 15/04 đến hết ngày 15/07 (ngay sau khi đăng ký tham gia chương trình)
 • Mỗi khách hàng được sử dụng chương trình trên 1 lần trong năm
 • Áp dụng: từ ngày 15/04/2017 đến khi có thông báo kết thúc
 1. Đăng ký thành viên:
  1. Trực tiếp tại nhà hàng theo mẫu đăng ký thành viên
  2. Qua trang web tại địa chỉ https://www.nhahangthuankieu.com/account/login
  3. Qua facebook tại fanpage: https://www.facebook.com/nhahangthuankieu

 

Điều kiện áp dụng chung:

 • Mỗi chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khác như thẻ Vip, chương trình Tri ân hàng ngày, Quà tặng tiệc cưới, tặng bia, nước ngọt …..

Liên hệ: Nhà hàng Thuận Kiều順橋大酒

Hội nghị-Tiệc cưới-Họp mặt-Điểm tâm-Alacarte